Angelske Terapije

Angelske terapije

Angeli so med nami tisočletja. Svoje poslanstvo izpolnjujejo v delovanju za dobrobit ljudi in živali. Njihove energije omogočajo obnovo celotnega telesa. Delujejo z energijo, ki omogoča celjenje ran. Njihove danosti omogočajo ljudem celovito povračilo zdravja, ki smo ga izgubili v bolezni ali poškodbi. Njihovo delovanje omogoča ljudem postopoma pospraviti vso poškodovano energijo i nadomestiti z novo energijo. Vsaka celica deluje na energiji, ki jo prejema. Glede na pozitivno ali negativno energijo, se odziva in ustvarja bolezen ali zdravje.

Svojega zdravja nihče ne bi dal, izgubljamo ga pa vsi. Največkrat mu celo sami nezavedno škodimo. Premalo se posvečamo prehrani, mislim, odnosom, čustvom, ki delujejo , kot sprejemniki in receptorji, ki vplivajo na rezultat posameznikovega zdravja. Ko je nekaj že zelo narobe, imamo večjo željo po harmoniji delovanja telesa. Do tedaj smo največkrat slepi in gluhi za vsa opozorila. Svojemu zdravju se odpovedujemo, ko smo neprimerno nastrojeni. Vse eno je ali proti sebi ali drugemu. Vsakič, ko gojimo negativna čustva, do kogar koli, škodujemo sebi, svojemu zdravju in svoji energiji. Največkrat svojih vzorcev ne želimo spreminjati, raje in lažje spreminjamo druge.

Angelske terapije polno pomenijo, vklop zdravja, pomenijo zamenjavo poškodovane energije za izvorno in neokrnjeno energijo, ki omogoča proizvajanje zdravih celic in posledično zdravje človeku ali živali. Za udeležbo na Angelskih terapijah ne potrebujemo prilagajati svojega urnika. Izvaja se med vašimi vsakdanjimi opravili ali obveznostmi. Čas, ki bi ga trošili za prevoz, čakanje na termin, terapijo, porabite za vam prijetno opravilo ali obveznosti, ki jih imate. Terapije za ljudi potekajo vsakih šest dni, za živali na 5 dni. V povprečju traja ena terapija v povprečju 60 minut. Količina potrebnih terapij pa je odvisna od stanja v katerem smo in količine problemov, ki jih nosimo skozi življenje. V telesu se bolezen razvija veliko dlje, kot se je zavedamo. Hude bolezni se razvijajo tudi po 8 let, zavedamo se je šele, ko je nekaj hudo narobe. Ko pride do bolečin, sprememb oblik, je bolezen že na svojem vrhuncu. Značilnost Angelskih terapij je celostno delovanje. Zajema tudi mnogo, česar še niti ne prepoznavamo, kot bolezen ali poškodbo. Odstranjuje tudi težave, ki izvirajo iz karme posameznika. Skladno z odločitvijo Arh Angela se odklopi in pospravi, karmično dolžniško upniško razmerje. Angelske terapije pomagajo poleg ponovnega vklopa zdravja, ljudem dvigniti zavest in jim omogočiti, da postanejo boljši ljudje. Na terapijah se izmenjava poškodovana energija za Angelsko energijo. Deluje se za osebo ali žival skoraj nezaznavno. Nekateri zaznavajo nežno vibriranje na posamezni predel telesa. Večin ne zaznava posegov, kar v ničemer ne vpliva na rezultat delovanja. Ko nam dovolite, da vam pomagamo, ste bližje zdravja. Cena terapije ni določena, ko so terapije zaključene vas seznanimo, koliko ur smo porabili za vas, vi nam določite način in količino plačila.