Antique Golden Compass On Wood Background Concept For Direction, Travel, Guidance Or Assistance

Dvig poslovanja v podjetju

Ko podrobno pogledate podjetja boste opazili, da je razlika med dvema podjetjema v količini opravljenega dela in ustvarjenem rezultatu.

Kako doseči s tem, kar vam je na voljo, rezultat, ki bo uspešnejši od trenutnega? Vaše delovanje in posledično tudi rezultati so odvisni od večih dejavnikov, kot jih zmorete nadzirati. Naše delo je podjetjem omogočiti optimalno rabo obstoječih delovnih procesov in umakniti moteče dejavnike. Vse, kar moti vaše stranke, uslužbence, vas same, na zavedni in nezavedni ravni, zmanjšuje uspešnost vašega podjetja. Se lahko s to trditvijo strinjate?

Po naši oceni ne delujete optimalno, delate dobro – ne pa tako dobro, da bi to postalo odlično. Večina se ne zaveda, kje vse ima rezerve v svojem delovanju. Ne pozna vseh potencialov svojih sodelavcev, posledično jih tudi ne uporabi. Naše delo je poskrbeti za večje zavedanje lastnih kvalitet zaposlenih in polno uporabo posameznikovih kvalitet. Pomagamo vam povečevati zavzetost vaših zaposlenih za skupne rezultate. Razlika med dvema moštvoma je razlika posameznika v njegovi zavzetosti, pripravljenosti in želji. Pri športu so razlike v stotinkah. Vam takšna pomoč koristi?
Za vsakim uspešnim podjetjem stoji še uspešnejši lastnik. Vodstvo neprekinjeno sprejema odločitve. Vse niso optimalne, ker se ne odločamo vedno v najprimernejšem času. Po naši oceni je v povprečju 70% odločitev napačnih. Za veliko njih se lastniki podjetij niti ne zavedajo. Posledično jih manj boli, rezultata pa vseeno ni, kar se na koncu kaže v osiromašeni blagajni. Velikokrat odločanja spremljajo tudi emocije, ki so lahko naše notranje ali zunanje, od okolice, družbe. Vsakdo, ki potuje na daljšo razdaljo in ima nekaj razuma, uporablja kompas, ki mu omogoči popravek smeri, ko je to potrebno. Koliko je vredno za vaše poslovanje, da ostajate na svoji poti in ne izgubljate časa z napačno smerjo in nepotrebnimi ovinki?

Delujete v dejavnosti, kjer je zadovoljstvo kupcev zelo pomembno. Ko bi lahko navdušili stranke s svojim delovanjem, bi povečali rezultate. Trenutno vse niso navdušene. Lahko kako vplivate na to? Polno ni ne, ko optimizirate delovne procese, ko poskrbite, da se kvalitete vseh sodelujočih odrazijo v rezultatu, delujete s kompasom. Vaš rezultat dobi povsem novo podobo. Si tega želite za svoje podjetje?

Uspeh je rezultat vseh delujočih in sodelujočih elementov poslovanja. Vaše delo je živ organizem, sestavljen iz mnogih manjših enot, ki s svojo kvaliteto delovanja zagotavljajo celovitost in omogočajo odličen končni rezultat. Pomislite koliko posameznih korakov je potrebnih do uspešno opravljenega dela. Kje vse lahko zadeva pade v vodo ali pride do cilja z manjšim rezultatom, kot bi lahko. Mar zato, ker ni popolno uspela, potrebuje manj energije? Največkrat obratno – celo veliko več, kot je imamo na voljo. Vse kar šteje, vse kar vlagamo, vse kar smo porabili, nimamo več za nove korake. Razumno ravnanje z vsem kar nam je na voljo pomeni večjo zmožnost. Vse kar predstavlja vaše podjetje, naj bo celovito delovanje. Je to vašemu podjetju primerno?

Ogromno se vlaga v nižanje kvalitete dela, storitev, preplavljajo nas ceneni ponaredki. Vsem je skupno le kratkotrajno zadovoljstvo zaradi nizke cene in veliko razočaranje kupcev, ki so prejeli manj, kot so želeli. Kar jim ostaja je le razočaranje nad tistimi, ki omogočajo taka ravnanja. Kvaliteta odnosov, dela, spoštovanje rokov, dogovorov je vedno bolj iskana potreba. Postaja tudi zelo zaželena med ljudmi, vaše podjetje deluje širše, kot vidijo vaše oči. Kakšen obraz ima vaš kupec, kakšne občutke rišete v srca ljudi, to je tisto kar šteje. Na koncu boste šteli vi! Želite delovati in biti med srečnimi ljudmi?

Imamo za razvoj podjetja in zaposlenih, premalo možnosti, časa in denarja? Lahko vam zagotovimo, da to ne drži! Uporabili bomo, kar vam je na razpolago. Le dvignili bomo vaše delovanje in nivo v katerem posluje vaše podjetje. Vas in vaše bomo spravili na maksimalno delovanje, poskrbimo za potrebne analize, poskrbimo, da s tem, kar imate, naredite nekaj več. Naše delo vam omogoča narediti tako, kot je najbolje in z minimalno količino porabljene energije doseči za vas najprimernejše rezultate. V kolikor ste pritrdilno odgovorili na vprašanja ob koncu odstavka, so naše storitve za nadaljnji razvoj vašega podjetja pomembne. Naše delo je zmanjševanje in blaženje motečih dejavnikov, vsega kar vas obremenjuje in zmanjšuje vaše sposobnosti. To velja za vas, zaposlene, za vse ljudi. Omogočamo vam 100% garancijo in vračilo celotnih plačil, kadarkoli in brez kakršnegakoli pojasnila znotraj 90 dni od datuma podpisa pogodbe z naše strani. V primeru vašega navdušenja nad našim delovanjem, se vam zahvaljujemo za vsako podjetje, kateremu nas boste priporočili.

Najlepša hvala!

Priponke:
 Pogodba – uspeh podjetja
 Cenik – uspeh podjetja
Predstavitev (PowerPoint)
Ocena podjetja