Little Boy With Wooden Airplane Outdoors

Dvigovanje talenta

Vsi talenti nimajo svoje celote. Kaj vse zmanjšuje talente? Vsak človek je celota, med seboj zelo raznolikih danosti. Vsaka izmed danosti pa povečuje ali zmanjšuje, količino talenta.

Naše delo je za posamezni talent, prilagoditi osebo za doseganje njenega maksimuma. Na talent ima vpliv veliko dejavnikov. Kaj vse vpliva? Vplivajo napake preteklih poškodb, ki so lahko fizične ali psihične. Vpliv ima naravnanost – odnos posameznika, odraščanje, informacije iz prvih let življenja. Vplivajo vsi nezavedni vplivi preteklih življenj. Vsi našteti dejavniki imajo  ogromen vpliv na posameznikov talent in posledično na rezultate.

Dvigovanje talentov je dejavnost za vse ljudi, ki živijo ali delujejo za talent. Namenjena je vsem, ki intenzivno sodelujejo z talentom. Vsa dela, ki so ozko povezana z izvajalcem talenta.

Vsak talent ima svoje zakonitosti, naše delo omogoča razvoj talenta, neglede na vrsto talenta. Omogoča odpravo ovir, ki vplivajo na posameznika. Naše delo omogoča osvoboditev preteklosti in polnejše delovanje v osebnem talentu. Omogoča odpravo posledic poškodb, omogoča povečano usmerjenost v cilj, odnos do talenta. Osvoboditev napačnih informacij, ki posameznika ovirajo v njegovi aktivni dobi. Naše delo daje talentu nov elan. Osvobaja vsega, kar ga je oviralo v polnem delovanju. Posamezniku omogoča, da dosega in živi svoj optimum.

Podpora talenta je lahko individualna, lahko je skupinska. Za nastavitev talenta je potrebnih med 6 in 30 ur v mesecu do 3 dela.

Vsem ki živijo od svojega talenta, priporočamo sklenitev pogodbe, ki omogoča posamezniku ali skupini celostno podporo. Vse kar omogočamo je dvigovanje vaše kvalitete delovanja in kvalitete življenja.

Najlepša hvala!