Kako ravnamo, ko se ne počutimo najbolje?

ALTERNATIVNA DIAGNOSTIKA – vpogled v vaše zdravstveno stanje

Vzročna diagnostika, ki jo uporabljam kot prvo preiskavo v zdravstvenem smislu, že več kot 20 let, je pokazatelj, kaj v vašem telesu ni prav namerjeno in kaj se vidi kot težava, bolezen, slabitev, oz. vam povzroča probleme in kako vam je možno pomagati.

Lahko se naročite na osebni pogovor in diagnostiko, lahko na vpogled.

Vse ostalo se dogovorimo, ko opredelimo problem.

V naprej pojasnim, kaj bomo obravnavali, kako bo izgledalo, koliko terapij ali samo pogovorov potrebujete, da razrešimo vzrok težav, ki smo jih opredelili, kakšna je cena za storitve, itd.

Vsak je poseben in v svoji problematiki unikaten človek. Vsaka terapija-obravnava, je zato individualno prilagojena posamezniku. Cena varira glede na potrebe in količino opravljenega dela.

INDIVIDUALNE OBRAVNAVE – VZROČNO OBRAVNAVANJE TEŽAV IN PROBLEMOV

Po pregledu in postavitvi vzročne diagnoze, se dogovorimo za individualno obravnavo, kjer v naprej opredelimo problem, način dela, količino obravnav, v mesečnem ciklu običajno, (ali drugače, če je taka problematika, da zahteva upočasnjeno obravnavanje). Količino obravnav povemo v naprej. Najmanj toliko jih bo, kolikor je potrebno, da zapremo bistvene težave, ki onemogočajo, da bi sami začeli sodelovati in se  tudi začeti samozdraviti. Običajno je tri, ali štiri, že za  težjo situacijo. Lahko se dela tudi pospešeno, ali pač, kot situacija zahteva.

SKUPINSKE OBRAVNAVE – TERAPEVTSKE DELAVNICE

Vse storitve na področju dviga zdravilnih svetlob v telesu so na voljo v individualnih ali skupinskih obravnavah-Ky-raya delavnice, ki vas vsak mesec v štirih sklopih tematskih predavanj  vodijo kot slepega čez minsko polje, vas krepijo in ozaveščajo, ter učijo dobrega energetskega vzdrževanja z znanji in spretnostmi, ki se jih učimo na omenjenih delavnicah. Vsak sklop vsebuje 4 področja delovanja energetskih zakonitosti v času. Teden dni obravnavnamo problematiko s strani mentalanih nastavitev, teden iz področja duha, teden iz srčnih-čustvenih naravnanosti in zadnji teden iz področja zakonitosti samega fiizčnega telesa( mišice, kosti, strukture,  ki sestavljajo naše telo).