Obnova energij spomina in pomnjenja

Pomnjenje je dano z rojstvom. Celotna količina, spominskega mesta, ki se  postopoma do mladostniških let počasi neopazno prične spreminjati. Od tu nadalje se količina in kvaliteta vedno močneje spreminjata. Kapaciteta se zmanjšuje. To pomeni, da z leti opažamo in prepoznavamo, spominske luknje. Znanja, ki jih redno uporabljate, pričenjajo počasneje bledeti, kot druga. Toda na lahko bledijo in izginjajo.

Zakaj smo v delovanju spomina in pomnjenja, prikrajšani z vsakim dodatnim desetletjem življenja. Smo pri ohranjanju spomina, tako močno podvrženi času? Začnimo na začetku ljudje se rojevamo s preteklostjo. Tako dobro, kot slabo. Za obe je značilno, da bosta sevali v vsa vaša, moja, njihova, nadaljnja življenja. Predno se rodimo, že imamo prvo omejitev. Z leti se prevodnost po katerih potujejo signali in z njimi prenos informacij, se zmanjšujejo in postanejo togi, posledično slabijo. Škodijo tudi negativna čustva, vse oblike negativnih čustev, pomagajo pri zmanjševanju pretočnosti. Negativna čustva omejijo pretočnost signalov in imajo veliko paleto posledic. Posledic v delovanju na energijo in ljudi. To je najmočnejše orodje za uničevanje ljudi. Ljudem je ohranjanje vezi s soljudmi življenjskega pomena (F. B. ne omogoča ohranjanja). Kvaliteta življenja je močan element osebnega zadovoljstva. Vrsta energije zelo močno vpliva.

Novo rojeni so v primerjavi z prej rojenimi, še dodatno obremenjeni s kemičnimi elementi, vsak dan bol in prej z težkimi kovinami, polnijo drobna telesca. Vnosi strupov, ki skozi posodice, oblačila prihaja in prehaja v telo. Vedno večji pritiski okolja, ki je pred pripravljen s strani tistih, ki se imajo za upravljalce naših življenj. Elektronika in tehnologija pomagata poškodovati energijo, poškodujejo zapise v energiji. Naziv aparatu, pametni telefon nima takega imena po pomoti, njihovo delovanje ima mnogo globlji in močnejši vpliv na škodovanje, poškodbe energije in poškodbe frekvence. Vse v škodo ljudem in večjem služenju kapitalu. Mlade družine, če imajo to srečo, da hodijo v službo, torej nekomu služijo. Za gotovo ne sebi in še manj bližnjim. Svoje otroke morajo pustiti za 9 ur pri neznanih ljudeh. Ko starši  utrujeni pridejo domov iz vsakodnevnega služenja, otroku porinejo v roke, ki zmotijo pozornost otrok, tako zelo da ga to spremlja skozi življenje. V vidnem polju mu skačejo razne slike, otrok pa otopelo zre v vedno večji ekran. Posledice so poškodbe možganov, vida, živčnih povezav.

Če se vrnemo na začetek, veliko tega vpliva na vas, na poškodbe, ki jih pomagate soustvarjati. Vse to močno škoduje spominu in pomnjenju. Ni nujno da je tako, lahko bi bilo tudi drugače. Marsikje je veliko pomanjkanje zavedanja in odgovornosti. Premalo zavedanja kako hitro podležemo in se prepustimo avto pilotu, ki nas bo zagotovo vedno odpeljal v napačno smer. Premalo odgovornosti, do sebe, bližnjih in svojih dejanj.

Obnova energij spomina in pomnjena je za ljudi, neglede na njihovo starost, mogoča. Ljudem je mogoče obnavljati in povečevati spomin, pomnjenje. Mladi imajo drugačne vzroke za poškodbe, kot starejši. Pomembno je, da je obojim mogoče pomagati. Pripravimo vam lahko informativni pregled, koliko vam lahko pomagamo, koliko časa bo potrebnega in za količino narejenega tudi koliko vas bo to stalo. Za informacijo ali naročilo nam posredujete celotne osebne podatke. Z pripisom, kaj želite? Za osebo mlajšo od 21 let ali v celoti odvisno od vas, pripišete podatke obeh.

Najlepša hvala!