Odklop Karme

Odklop karme

Živimo več življenj, vsakič znova se rodimo z drugo energijo in drugačni. Za karmo je marsikdo že slišal in tudi za posledice karme. Za delovanje karme je značilno, da skozi življenja spremlja in ob določenih situacijah sproža energijo, katera aktivira določene dogodke, ki ima za posledico čustveno reakcijo ljudi.

Vsem je karma in karmični dolgovi breme. Karmi tudi ni mogoče zbežati. Spremlja nas skozi življenja, vse dokler stvari  – energije niso urejene, na pravem mestu. Vsak rojeni na ta svet prihaja z popotnico karme. Prihaja z energijo nerazrešenih problemov preteklih življenj. Za karmo je značilno,  da nam zadaja tako vrsto čustev, kot smo jih mi omogočili drugim. Čustva so osnova in posledica, rešitev. To pomeni, da smo za nastanek karmičnih dolgov, krivec mi sami. Mi in naša zelo napačna ravnanja v preteklih življenjih. Na novo vam lahko pospravimo del vaše karme. S tem vam omogočimo zelo pospešeno izmenjavo energij. Čiščenje energije karme vse do količine, ki vam jo smemo umakniti – počistiti. Na novo vam predamo vašo energijo, osvobojeno za del karme, ki se vam sme umakniti. Na novo vam predamo vašo energijo, osvobojeno za del karme, katerega se vam je smelo pospraviti.

Karmični dolgovi so lahko zelo bremenilni ali malo manj. Lahko jo pridno sami poravnavate dalje. Lahko se vam doba v kateri bi sami poravnali svojo karmo zelo skrajša z našo pomočjo. Pomagamo vam pri čiščenju energije karme, pri urejanju in zamenjavi energije karme in odpravi neugodnih posledic. Le v veliko krajšem času, kot zmorete sami. Količino karme, ki se vam lahko pospravi – umaknemo je odvisna od vaše stopnje zavesti. Stopnji zavesti sedaj, v tem življenju. Od vašega današnjega načina življenja do bližnjih, kot širše okolice.

Čas potreben za praznjenje vaše karme je v celoti odvisen od vas, točneje, število terapij, ki jih določimo na osnovi vaših kompletnih osebnih podatkov o vas in o tem vas seznanimo pred pričetkom čiščenja vaše karme. Na osnovi posredovanih kompletnih osebnih podatkov na; lan.vodopi@izenergije.si vam naredimo oceno o količini in času za umik dela vaše karme.

Najlepša hvala!