Odprava ovir profesionalnim uporabnikom

Za vse profesionalne talente je značilno, da se zaradi pogoste uporabe enakih gibov pojavljajo poškodbe, na vedno istih mestih. Tam, kjer so obremenitve največje. Pri smučarjih najbolj trpijo kolena, pri nogometaših spodnji deli nog, pri glasbenikih glasilke, kapalni živci in pri slikarjih dihala. Vsem osebam, ki živijo od svoje profesionalnosti in svojega talenta, smo pripravili program, ki omogoča povečano zaščito, dela telesa, ki je močneje obremenjen. Pri profesionalni rabi talenta pa ni samo telo obremenjeno. Na rezultate vpliva mnogo več dejavnikov, kot le tehnika in kondicija.

Za vse je značilno, da na rezultat in višino doseženega uspeha vpliva mnogo stvari. Primer po vsakem slabem rezultatu izgubimo energijo. Tako izgubljeno energijo si seveda povrnemo v nekaj mesecih dela. V tem času delate bolj obremenjeno in z večjo možnostjo napak. Naša storitev vam zagotavlja, hitrejšo povrnitev izgubljene energije, posledično manj napak, ki bi jih lahko drago plačali.

Blokade v energiji vam na določeni točki, omogočajo nizanje neuspeha in povečano stopnjo težav. Ljudje imamo različno količino blokad in na zelo različnih področjih. Za vse je značilno, da nas ovirajo in onemogočajo napredovanje. Naše delo je umik blokad! Sprostitev blokad povečuje uspešnost in vpliva na rezultat.

Vse pretekle in neurejene stvari, ki pridejo kasneje ponovno na plano, pridejo z večjo  močjo in povečano energijo. Po navadi je težje rešljivo, kot bi bila na izvoru, na začetku. Pomagamo vam očistiti zgodovino tega življenja. Posledično umaknemo motilce in povečamo prostor za vaše kvalitetno delo!

Na zavedni ravni se spomnite ovire ali napake, ki vas danes ovira. Kaj pa vse tiste, ki jih je mnogo več v nezavednem delu? Kako se teh lotiti, ko se jih niti zavedate ne? Tako so zakamuflirane, da se jih ne zavedate jih ne  prepoznate. Menite, da zato nimajo vpliva? Zelo močno posegajo v vaše dejanja in ravnanja. To so nerazrešene ovire preteklih življenj. To so v preteklosti ustvarjene ovire.  Ustvarjena dolžniško upniška razmerja, ki vplivajo na vaše obstoječe življenje. Del naše storitve je tudi ureditev dolžniško upniških odnosov in energij, ki izhajajo iz le teh. Pomagamo vam urediti in izničiti delovanje iz področja, dolžniško upniških odnosov. Tako postanejo vaša dejanja bolj nadzorovana!

Prepoznate nivo lasne energije? Včasih gre vse z lahkoto, spet drugič za enako opravilo, vložite mnogo več napora. Več različnih dejavnikov vpliva na nihanje energije. Za vse je značilno, da se jih, lahko bolj obvladuje, kot jih zmorete sam! Del naše storitve je ohranjane optimalne energije naročnika!

V vsaki dejavnosti – aktivnosti ste odvisni od lastnega uspeha. Uspešnost vam prepričujejo drobne napake, ki se jih trudite z odpravljati z pogostim ponavljanjem, odpraviti – najmanj zmanjšati. To vam jemlje ogromno časa in energije. Obstaja tudi način, kjer lahko posamezni težavni element vadite. Po opravljenih vajah, ki ne terjajo vašega dragocenega časa, tudi obvladate. Del naše storitve je tudi omogočanje treningov, za posamezen pri vas napačno izveden element. Izvaja se neglede na to, kje se v danem trenutku nahajate in v ničemer ne moti vaših ostalih obveznosti.

Za vse naše storitve je značilno, da jih izvajamo na daljavo. Značilno je da v ničemer ne motijo vaših urnikov,  obveznosti, aktivnosti. Vaše delo le nadgradijo, izboljšajo vaše lastne uspehe, pomagajo vam pri doseganju visokih rezultatov! Za vse naše storitve je značilna velika kvaliteta, doslednost v izvajanju svojih obveznosti, do naročnika. Za nas je visoka moralna odgovornost, v odgovornem ravnanju do strank, o strankah in njihovih osebnih stvareh, nam najvišjega pomena!

V pomoči, pomoči našim strankam je vključena povečana podpora energijam, ki jih boste prepoznali v lažjem pridobivanju podpor, ki jih potrebujete pri svojih aktivnostih.

Za vas je pripravljena možnost delovanja telesa na energijo prane. Prana je energija, ki ljudem omogoča zelo veliko pozitivnih sprememb, ki se odražajo v kvalitetnejšem delovanju telesa.  Prana je najkvalitetnejša hrana za ljudi. Ljudje potrebujemo sistem za uživanje prane. Prana vam zagotavlja povečano vzdržljivost. Omogoča vam optimalno delovanje telesa, omogoča povečano odpornost telesa. Z delovanjem na prano, se čas okrevanja pri poškodbah zmanjša za 3 x. Najlažje boste razumeli vso širino kvalitet, ki vam jih omogoča prana, če pogledate Japonskega smučarskega skakalca, ki pri svojih skoraj Abrahamovih letih tekmuje z 18 letnimi sotekmovalci.

Ponujamo vam celotno podporo za lažje, kvalitetnejše in daljše aktivno delovanje in doseganje optimalnih rezultatov. V vašo podporo delujemo celo vašo aktivno dobo, oziroma vse do vašega preklica, naše podpore. Za posameznika je gleda na njegovo stanje, prvo leto  večja količina dela. Približno 32 ur tedensko, kasneje nekaj manj. Za opravljeno storitev vam mesečno izdamo račun v višini 3 % vseh vaših mesečnih prihodkov.

Prejmete:

 • POVEČANJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE,
 • ENERGIJSKE TERAPIJE,
 • ČIŠČENJE ENERGIJE DUŠE,
 • POVEČANJE TALENTA,
 • IZGRADNJA SISTEMA ZA DELOVANJE NA PRANO,
 • ODKLOP BLKAD,
 • OBNOVA ŽIVLJENSKE ENERGIJE,
 • ODKLOP DOLŽNIŠKO UPNIŠKIH RAZMEJI,
 • ČIŠČENJE KARMIČNE ZGODOVINE,
 • TRENINGI NA DALJAVO – ODPRAVA NAPAK,
 • PODPORA ENERGIJ ZA OPTIMALNO DEOVANJE.

Naše delovanje je omogočeno le ljudem, rojenim v Sloveniji in Avstriji, omejeno je na živeče v Sloveniji in Avstriji, omejeno je na ljudi, ki delujejo za Slovenijo ali Avstrijo.

Najlepša hvala za vaš čas!