Povečanje življenjske energije

Energija je bila od nekdaj zaželena in iskana. Tako zelo, da so si jo mnogi celo povsem neupravičeno prilaščali in si jo še vedno lastijo. To se dogaja tako na človeški ravni – ljudem, kot na živalski, državni in celo na medplanetarni. Energija ni nekaj samoumevnega. Zelo je pomembna. Nam ljudem so stvari, ki jih ne zaznavamo z vidom, manj pomembne, ali celo popolnoma neznane, pa so včasih celo dragocenejše od teh, ki so nam vidne. Za veliko večinozemljanov, je lastna energija, ki jo posedujejo, edina res vredna dobrina in celo imovina. Za katero stvar, menite, da bi bila lahko dragocenejša od vaše osebne energije?  Nimate je v presežkih, veliko ljudi celo deluje na minimumu. Zakaj je temu tako? Ker ljudje ne vidimo, kdaj in kako omogočamo, da našo energijo izčrpavajo. Kar ne vidimo, nas tudi ne moti, ali pač? 

Slepi smo za prevare v katere vstopamo in omogočamo, da nam odvzamejo edino kar res imamo, lastno energijo. Se sploh zavedamo kaj vse določa in omogoča energija? Kaj vse določa količina energije? Energija, ki jo imamo, ali pa smo jo imeli? Naša energija je mnogo bolj pomembna, kot se lahko zavedamo. Mnogo več kot si upamo priznati.

Zakaj se  dogajajo kraje energij? Zakaj smo ljudje žrtve vdorov temnih energij? Zakaj se vdori dogajajo? So lahko vodeni, ciljno usmerjeni? Kdo jih izvaja? So energije teme lahko vzrok za poškodbe in bolezni? Kako prepoznamo vdor? Najpomembnejše, jih lahko preprečimo? Obstaja kaj, kar omogoča zaščito človeškega telesa in energije?

Svoje premoženje varujemo. Vozilo zaklepamo, bivališča opremljamo z varovali. Preprečujemo vdore v poslovne stavbe. Pa je premoženje res največja vrednota?  Večja, kot lastno zdravje? Večja, kot naši lastni otroci…? Kako varujemo sebe, kako svoje drage, kako varujemo svoje bližnje? Kaj je tako dragocenega v telesih ljudi? Energija je tisto, po čimer vdiralci hrepenijo. Energija je osnova vsemu in vsem! Energija je enako zdravje, poškodovana energija, primanjkljaj energije, pa pomeni bolezen. Energija je gonilo, tako vsega dobrega, kot slabega. Ko vam tatič seže v žep, vam ukrade gotovino ali drugo vam pomembno dobrino. Reagirate zelo hitro, takoj postrite nazor, takoj pričnete z ukrepi in preprečevanjem novih kraj. Vse naredite, da preprečite nova podobna delovanja. Ko pa se črni kremplji zasadijo v vašo energijo, v energijo vaših bližnjih. Kako se odzovete? Se sploh? Za lažje razumevanje, vsak vdor v energijo je izguba energije. Osebna energija je nekaj, kar imate resnično vrednega in nenadomestljivega. Vsaka izguba energije je prepoznana skozi poškodbe, bolezni, napake v delovanju telesa! Ste naredili vse, da preprečite nove težave, nove izgube energije?