PRAVA UPRAVA USMERITEV ZA ŠTUDIJ – PRAVA IZBIRA POKLICA-POSLA

Odkrijte svoj dar, izberite pravo smer šolanja-študija 

Z uvidom v podlago-potencial darovitosti in poklicnih sposobnosti, vam posredujemo vse potrebne informacije vezane za dušni izbor, zastavljeni cilj, ki ste ga z rojstvom vzeli v to življensko izkušnjo. 

Sposobnosti so v vsakem od nas, samo odkriti jih je potrebno in izbrati to, kar nam je položeno v zibelko. Poiskati svoje sposobosti, darovitosti, jih združiti z izborom duše, ki se je z neko nalogo rodila na ta svet, je sposobnost zdravilskega mojstrstva. Veliko ljudi nima popolnega vedenja, kaj so in kaj niso. Vse zastavljene cilje iz predrojstva, smo s prihodom na ta svet pozabili. V podzavesti se te reči skrivajo in odkriti jih je potrebno. Rečemo, da se rodimo s potencialom, biti to ali ono. Vse kar nosimo kot darovitost v podzavesti, se imenuje dar-talent. Učljivost in dobro vodenje, pa tu in tam malo podpore, pa smo nekaj čisto drugega naredili iz svojega potenciala. Postali ste šolan človek. Imate licence za delovanje na tem in tem področju. In to je poklic.

Zakaj bi človek hotel priti na uvid svojih potecialov in darovitosti? Zato ker se v času puberete v otroku dogajajao velikanske spremembe. Pot v odrastlost, ki dozori do okoli 18., do običajno 21.leta. Takrat se smatra, da smo odrasli in sposobni prevzeti odgovornost za svoje življenje. 

Kaj se zgodi, ko odraščajočega mladega človeka zajame viharni val sprememb? 

Puberteta pravimo temu obdobju, ki pa ni prav nič enostavno.  Po petnajstem, šestnajstem letu, v obdobju odraščanja, se otrokom odpira družinska karmična dediščina, kar pomeni, da se lahko darovitost, ki jo je do sedaj poznal , zelo spremeni, ali zasuka v totano drugačno iskanje svoje poti. Nekateri otroci že od malega vedo, kaj bodo, ko bodo odrasli. Če še družinska dediščina pritakne k tej zgodbi  podpirajočo vsebino, je tak otrok sam sebi popolnoma dobro izbral življensko pot, poklic. Nekaterim otrokom pa vsebina, ki jo prejemajo, popolnoma preobrne podlago in naenkrat niso več to, kar so do sedaj o sebi vedeli. Nekateri to iskanje drastično obrnejo v polom in potikanje od ene šole do druge, celo morda vržejo puško v koruzo in se ne izšolajo za nič. Kar tako, počnejo pač nekaj, kar pride mimo. To je neuspešno voden dar. Če pa se pogovorimo s takim otrokom, mu pokažemo, kaj je dobrega dobil v popotnico, kje so šibkosti in kje darovitosti, je prava usmeritev ta, ki polagoma prime vajeti tega daru, in s potrditvami, ki jih na izbraní poti prejema, tega odraščajočega mladega človeka popelje v smer, kjer se najde. Običajno, če se zraven uporabi še naše posebne obravnave za šolajoče ambiciozne mlade ljudi, to postane vrhunska zgodba o uspehu. Več kot toliko, vas usmerimo na prvem branju in odpiranju vaših darovitosti. 

Delovna doba je veliko predolga, da bi desetletja delovali v za nas neprimerni stroki ali delovnem okolju. Svoje življenje dušimo, če delamo stvari, ki niso primerne za nas. Vsakdo ima svoj talent. Vsak ima svoje poslanstvo in vsaka oseba lahko doseže sebi primerno izobrazbo. Posledično se zaposli na sebi najprimernejšem delovnem mestu in opravlja delo, ki zadovoljuje osebne potrebe. Kar jo polni z osebno srečo ter zadovoljstvom? Ali je tako v vsakdanjem življenju? Je! Za dvajset odstotkov ljudi, ki so našli svoje poslanstvo in delujejo v sebi primernem okolju. Vsem ostalim to ni uspelo. Niso neizobraženi, tudi leni niso! Delo, ki ga opravljajo jih izčrpava, slabi imunski sistem. Izobrazba je zelo pomembna, nič manj pomembno ni, da izberemo sebi najprimernejšo.

Mar otroci lahko vedo, kaj je za njih najprimernejše? Nikakor ne. Odrasli ne prepoznamo svoje poti zaradi strahov in raznoraznih predsotkov. Otroci nimajo dovolj izkušenj in vedenja. Potrebujejo pomoč pri usmeritvah.