Strahovi

Energije strahov ljudem preprečujejo napredovanje na določenem področju. Vse energije strahov je mogoče ljudem umakniti. Sprostiti energijo, katero strahovi zadržujejo in ovirajo pretočnost energije. Veliko strahov deluje na ljudi tudi v nezavednem delovanju. Ljudje se ne zavedajo količine strahov, ki jih imajo. Večina se ne zaveda niti 1/3 strahov, ki jih ima. Strahovi, ki delujejo neglede na naše zavedanje ali prepoznavanje. Vse energije strahov nas uspešno ovirajo, neglede ali jih prepoznavamo ali se jih niti ne zavedamo. Vsem energijam strahov je skupno, da nas ovirajo, dokler jih ne odstranimo.  Morda, ko se osmič pripravljate na izpit, to oviro – strah, nekaj bolj prepoznavamo. Energije strahov, nimajo samo študentje, imajo jih otroci, odrasli, starostniki, vsi imamo veliko preveč energije strahov. Vsem je skupno, da jih strahovi ovirajo, jim jemljejo energijo. Za vse, kar vam energijo odvzema, vam odvzema tudi vaše zdravje, odvzema vam kvaliteto življenja, skrajšuje vam dolžino življenja. Energije strahov, so rušilci energije, imajo lastnost oviranja. Ovirajo vas pri iskanju že znanih informacijah. Ovirajo vas pri reševanju  vam pomembnih področji in vam otežujejo življenje. Vsem energijam strahov je skupno zastiranje določenih spoznanj in znanj. Vsem strahovom je skupno, da ne pridejo sami od sebe in tudi sami od sebe vas ne bodo zapustili. Vas ovirajo in omejujejo, vse dokler vam jih ne umaknemo. Lahko vam pomagamo umakniti energije strahov. Brez energije strahov ste bolj svobodni, vaša ravnanja kvalitetnejša in ne izgubljate svoje dragocene energije. Za strahove so včasih vzroki tudi v preteklih življenjih in ravnanjih v daljni preteklosti. Strahove, ki se jih zavedate in prepoznavate lahko rešujete tudi sami. Z našo pomočjo se rešujejo nekaj hitreje in tudi tisti, ki se jih ne zavedate in jih slabše prepoznavate.

Vsi strahovi so iz energije oviranja. Delujejo v zavednem in nezavednem področju z enako močjo. Vsem strahovom je skupno, da ovirajo vaše sposobnosti in ustvarjena znanja. Energije strahov so energije ovir. Naše delo je odstranjevanje vaših ovir in dvigovanje kvalitet, vašega življenja. Vse energije strahov, delujejo škodljivo na vašo energijo. Delujejo v zmanjševanju in poškodovanju energij. Odklop strahov, ni samo sprostitev področja, kjer so se ustvarjale težave, je tudi povečanje energij. Povečanje energij zdravja, dostopnosti do znanj in življenja v povečani kvaliteti, vašega življenja. Vse odklopljene energije strahov se trajno umaknejo in osvobodijo, področja na katerih ste strahove imeli. Energije vam na novo uredimo. Počistimo energije strahov in osvobodimo vaše energije. Za ustvarjanje strahov ste potrebovali leta in tudi desetletja.

Za vsakega, ki nam posreduje, celotne osebne podatke, na elektronski naslov mu naredimo brezplačno oceno, v kateri navedemo količino strahov, čas potreben za odpravo energij strahu in ceno za opravljeno storitev. Značilnost naših terapij je, da potekajo na daljavo in v ničemer ne motijo vašega ritma in ostalih obveznosti.

Najlepša hvala!

Priponke:
Zvočni zapis – odstranjevanje strahov