Ciscenje Prostora

Umik napačne energije v objektu

Domovi in drugi prostori so včasih energijsko obremenjeni, to ne velja samo za stare objekte. Ljudje smo energijska bitja. Celo vaše telo, ki ga zaznavate, je hkrati obdano s skoraj enkrat večjo energijo, kot je velikost vašega telesa. Ta ista energija je zanimiva tudi za tiste, ki nimajo nobene pravice do vaše energije, pa si jo vseeno lastijo in samovoljno dodeljujejo.

Domovanja lahko razvrstimo v 3 kategorije. V prvi so objekti, kjer je energija zelo primerna za življenje ljudi in živali. Je osvežujoča, počutimo se umirjeno, smo zadovoljni. Tak prostor deluje na nas zelo  sprostitveno in harmonično. Prostorov s tipom kvalitetne energije je najmanj. To ne pomeni, da mora biti tako, le nihče si ni vzel časa za tiste, ki so drugačni da bi jim omogočil, da postanejo objekti iz prve skupine.

V drugi skupini so prostori, ki nič ne dajejo in ravno toliko jemljejo. Nimajo energije, toplega prostora, nimajo ničesar, kar nas navdušuje. Seveda pa nimajo energije, ki nas izčrpava.  Prostorov tega tipa je največ. Vse te prostore je mogoče postopoma premakniti v prvo skupino, z vnosom manjkajoče energije.

V tretji skupini so prostori, ki navzven delujejo kot vsi drugi. Uporabniki prostorov vedo, da temu ni tako. To so prostori v katerih poleg prostora delite tudi svojo energijo. To so tista domovanja, kjer se zjutraj zbudite bolj utrujeni, kot ste zvečer legli v posteljo. V teh prostorih se nam dogajajo rahle, skoraj neopazne spremembe, opazne pri oteženem dihanju. Včasih občutimo težo na določenem delu telesa. To so prostori, kjer so pogostejše poškodbe, tam se poškodbe tudi počasneje celijo in bolezni pogosteje pojavljajo. Živali se pogosto vedejo čudno ali drugače obnašajo. Prižiganje sveč nam v takih primerih ne pomaga. Žegnana voda ne spreminja energij v prostoru. Kuhinjska sol je v danem primeru napačno čistilo. To ne pomeni, da problemov ni mogoče odpraviti. Seveda je, le posegi so drugačni. Tudi prostor tretje kategorije lahko postane prostor prve kategorije. Specializirani smo za energijsko delovanje in urejanje neprimernih, celo škodljivih energij ljudem v prostoru. Veliko nevidnih energij, vidno poškoduje in škoduje, vidnemu delu vašega telesa. Naše delo je pospraviti enrgijske dele in prostor urediti do te mere, da bo bivanje in delovanje v njem postalo primerno prvi kategoriji, uporabnikom prostorov pa povrniti odvzeto energijo. Prve spremembe so hitro opazne, za ureditev celote pa potrebujemo malo daljše obdobje. V povprečju je potrebno 18-kratno delovanje, po več minut vsakih 5 dni. Ceno za opravljeno storitev ob zaključku določite vi in tudi način plačila.

Hvala!