Za podjetja

Ko pogledate podjetja, boste opazili, da je razlika med dvema podjetjema v količini opravljenega dela in ustvarjenem rezultatu.

Kako doseči s tem, kar vam je na voljo, rezultat, ki bo uspešnejši od trenutnega? Večina se ne zaveda, kje vse ima rezerve v svojem delovanju. Ne pozna vseh potencialov svojih sodelavcev, posledično jih tudi ne uporabi. Poskrbeti je potrebno za večje zavedanje lastnih kvalitet zaposlenih in njihovo polno uporabo. Pomagamo vam povečevati zavzetost vaših zaposlenih za skupne rezultate. Razlika med dvema enako izobraženima človekoma, je razlika posameznika v njegovi zavzetosti, pripravljenosti in želji.

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji še uspešnejši lastnik. Vodstvo neprekinjeno sprejema odločitve, pa vse niso optimalne, ker se ne odločamo vedno v skladu z zakonitostmi časa. Po naši oceni je v povprečju vsaj 60% odločitev napačnih.  Veliko njih se lastniki podjetij niti ne zavedajo. Posledično jih manj boli, rezultira pa v večji ranljivosti podjetja, v finančnem in vsakršnem drugem smislu. Velikokrat odločanja spremljajo tudi naša čustvena nagnjenja, ki so lahko plod realnih situacij v družbi, ali pa so to naše notranje reči ali vzgibi. Vsakdo, ki potuje po svetu neznank, raje uporablja kompas, ki mu omogoči popravek smeri, ko je to potrebno. Koliko je vredno za vaše poslovanje, da ostajate na svoji poti in ne izgubljate časa z napačno smerjo ali nepotrebnimi ovinki?

Poslovna podlaga

Podjetništvo ni nekaj, kar lahko vsak kar zna. Sama registracija podjetja in ureditev poslovnih listin ni dovolj, za čase v katerih se poskušamo znajti najbolje možno. Pogledati bi bilo dobro podatke vašega podjetja, preveriti podporo, ki jo energija nudi podjetju z imenom, z grafično podobo, ki ste jo izbrali… , pogledati temelje iz katerih začenja, ujemanje z vami, dejavnostjo in morda z bodočimi zaposlenimi… itd.